fbpx

Політика конфіденційності

Хто ми

Наша адреса сайту: http://sme.gov.ua.

Проставивши позначку на сторінці реєстрації цього інтернет-сайту в пункті «Я згоден» Користувач – фізична особа визнає, що його Згоду, якою повністю підтверджується його згода з наведеними нижче умовами, задокументовано. Дана Згода діє для всіх інтернет-сервісів, інтернет-сайтів та інтернет-продуктів (надалі усі разом «Сервіси», а кожен окремо – «Сервіс»), що надаються Офісом розвитку МСП (надалі – «Володілець»). Дана Згода надана Офісу розвитку МСП, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., №2297-VI, на обробку моїх ОСОБИСТИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних, як Володільцю бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються у ході ведення діяльності», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 174.

Під час користування Користувачем Сервісами Володілець здійснює збір та обробку персональних даних Користувача пов’язані з ідентифікацією, аутентифікацією, авторизацією, відновленням паролю, надсиланням інформаційних матеріалів за підпискою, а також отримання анкетних персональних даних Користувача з метою надання можливості працевлаштування у Володільця тощо, серед яких можуть бути наступні персональні дані:

  • Прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, телефон, електронна адреса, вік, освіта, досвід роботи, основні навички роботи
  • Персональні дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами
  • файли cookie
  • ір-адреси
  • параметри та налаштування інтернет-браузерів

Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше надсилає свої персональні дані до Володільця шляхом заповнення реєстраційної форми на інтернет-сторінці Володільця та/або вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Строк зберігання даних становить увесь строк функціонування відповідного Сервісу.

Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, отримання заявок на проведення ремонту обладнання, залишення відгуків щодо отриманих робіт/послуг, а також отримання анкетних персональних даних Користувача з метою надання можливості працевлаштування у Володільця, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісів), а також, з метою накопичення інформації про претендентів на працевлаштування у Володільця. Цією Згодою також підтверджується обізнаність та згода Користувача на обробку його персональних даних з метою надання можливості працевлаштування у Володільця, а також згоду Володільцю на передачу та обробку його персональних даних третіми особами, включаючи, але не обмежуючись, рекрутінговим компаніям, які знаходяться у договірних відносинах з Володільцем (така передача не потребує повідомлення Користувача про її здійснення).

Володілець використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.
Володілець має право передати базу персональних даних або її частину, до якої включені персональні дані Користувача, третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Згодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал. Володілець бази персональних даних не повідомляє суб’єкта персональних даних про передачу його персональних даних у разі:

1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;

2) виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;

3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях.

Під час користування Користувачем Сервісами, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у підпунктах в), г) та д) пункту 2 даної Згоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

  • системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо)
  • соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо)
  • системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо)
  • інші ресурси

Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних»:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим вами особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст ваших персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.

Володілець має право змінювати умови щодо даної Згоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою http://sme.gov.ua і будуть обов’язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.


Наразі інформаційний портал працює в тестовому режимі.