fbpx

Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва

Тип допомоги
Бюджетні програми
Термін дії
Безстроково
Територія програми
Тернопільська обл.
Вид допомоги
Безповоротна фінансова допомога
Заявник
Суб`єкти малого і середнього підприємництва / діючий бізнес
Виконавець
Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської облдержадміністрації
Сфера діяльності
Виробництво, Послуги, Сільське господарство
Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва

Надається часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, відповідно до затвердженого Порядку, який реалізується в рамках співробітництва Тернопільської ОДА та Німецько-українського фонду (НУФ), через банки-партнери НУФ: ПАТ ,,Кредобанк”, ПАТ АБ ,,Укргазбанк” та АТ АКБ ,,Банк Львів”

Вимоги до заявника:

1) бути резидентами України, що зареєстровані в Тернопільській області, виробничі потужності яких розміщені на території Тернопільської області та які підпадають під визначення СМСП, згідно з положеннями Господарського кодексу України;
2) вести фактичну господарську діяльність не менше 18 місяців, у тому числі прибуткову діяльність в останньому звітному році (для сезонних підприємств з врахуванням сезонності);
3) мати клас боржника для юридичних осіб – не менший, ніж 8-й та для фізичних осіб-підприємців – не гірший ніж 4-й, згідно з вимогами Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (із змінами);
4) бути юридично незалежними, тобто 25% і більше його статутного капіталу не може належати прямо чи опосередковано одній та більше юридичним особам, які підпадають під визначення суб’єктів великого підприємництва;
5) не мати простроченої заборгованості по основному боргу та відсотках перед банками-партнерами НУФ на момент підписання нового кредитного договору;
6) мати позитивну кредитну історію у банків-партнерів НУФ впродовж останніх 12 місяців (за наявності);
7) не перебувати у стані ліквідації, реорганізації або банкрутства на момент підписання нового кредитного договору;
8) щодо них не мають проводитися процедури фінансової реструктуризації, передбачені Законом України ,,Про фінансову реструктуризацію”;
9) не мати заборгованості щодо сплати податків і зборів перед бюджетами усіх рівнів та державними цільовими фондами.

Детальні умови:

Загальні умови надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків:
1) відповідно до Порядку часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються за рахунок коштів НУФ, здійснюється на рівні 50% номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитними договорами між банками-партнерами НУФ і позичальниками та діє на дату укладення кредитних договорів;
2) кредити надаються виключно в національній валюті. Сума кредиту наданого одному позичальнику не може перевищувати 80% вартості об’єкта кредитування, а частка власної участі позичальника у фінансуванні об’єкта кредитування – не менше 20%;
3) максимальна сума кредиту, що може бути надана одному позичальнику, не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 100 000 євро, визначену за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору між банком-партнером НУФ та позичальником;
4) загальна сума боргу позичальника перед банком-партнером НУФ за всіма чинними кредитними договорами, укладеними банком-партнером НУФ з таким позичальником, з урахуванням суми кредиту, який запитується позичальником у банка-партнера НУФ, передбаченої цим Порядком, не може перевищувати суми еквівалентної 0,5 млн євро для суб’єкта малого підприємництва та 1 млн євро – для суб’єкта середнього підприємництва, визначеної за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору;
5) максимальна комісія банків-партнерів НУФ за надання кредиту не може перевищувати 0,5% від загальної суми кредиту позичальника в разі надання кредиту за рахунок коштів НУФ та 1% – в разі надання кредиту за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ. Інші види комісій, додаткових платежів, які можуть нараховуватись на позичальника, не допускаються;
6) максимальна номінальна відсоткова ставка фінансування для позичальників встановлюється кредитними договорами між банками-партнерами НУФ та позичальниками і не повинна перевищувати суми облікової ставки НБУ (визначеної на день укладення кредитного договору) плюс 3% річних;
7) максимальний строк здійснення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків-партнерів НУФ не повинен перевищувати перші 36 місяців з дати погодження його надання в рамках нового кредитного договору;
8) сплата відсотків за користування кредитом здійснюється позичальником щомісячно;
9) цільове призначення кредитів в рамках напрямів діяльності СМСП відповідно КВЕД 2010:
– на придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;
– на модернізацію технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
– на придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва.

Посилання на джерело – https://cutt.ly/IenKvt8


Наразі інформаційний портал працює в тестовому режимі.