fbpx

Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва на реалізацію бізнес-проектів шляхом співфінансування

Тип допомоги
Бюджетні програми
Термін дії
2020-12-31
Територія програми
Донецька обл.
Вид допомоги
Безповоротна фінансова допомога
Заявник
Суб`єкти малого і середнього підприємництва / діючий бізнес
Виконавець
Департамент економіки Донецької облдержадміністрації
Сфера діяльності
Виробництво, Послуги, Будівництво, Сільське господарство, Інформаційні технології (ІТ)
Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва на реалізацію бізнес-проектів шляхом співфінансування

Фінансова підтримка на реалізацію проектів надається на конкурсних засадах суб’єктам малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.
Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 500 тис. гривень.

Вимоги до заявника:

Суб’єкти малого підприємництва, які розробили або реалізують проекти, умовами яких передбачається придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробни чого призначення для організації виробництва та (або) надання послуг за наступними пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку області:
- машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
- виробництво неметалевої мінеральної продукції (перероблення матеріалів мінерального походження);
- вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);
- вирощування сільськогосподарських культур в оранжереях та теплицях;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв);
- впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження, крім придбання устаткування відновлювальної енергетики для виробництва електроенергії;
- освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів.
Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є:
- співфінансування у розмірі не менше 25 % суб’єктом малого підприємництва витрат на реалізацію проекту;
- передбачення умовами проекту створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу.
До конкурсного відбору не допускаються суб’єкти малого підприємництва, які є;
- переможцями конкурсних відборів та у поточному або попередніх роках отримали фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету;
- пов’язаними (афілійованими) особами з переможцями конкурсних відборів, які за рахунок коштів обласного бюджету отримали у поточному році часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого підприємництва, або у поточному або попередніх роках фінансову підтримку.

Детальні умови:

Суб’єкти малого підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі (далі – учасники конкурсного відбору), протягом терміну, визначеного в оголошенні для подачі документів, заповнюють он-лайн анкету, розміщену на веб – сайті Донецької обласної державної адміністрації, та подають секретарю конкурсної комісії такі документи:
1) заяву на участь у конкурсному відборі за визначеною формою;
2) бізнес-план з фінансово-економічним обґрунтуванням проекту за визначеною формою;
3) календарний план реалізації проекту;
4) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;
5) довідки про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати;
6) інформацію про розмір державної допомоги, отриманої після 02 серпня 2017 року, та зобов’язання про доведення до відома головного розпорядника інформації про отримання будь-якої нової державної допомоги протягом строку отримання фінансової підтримки.

Посилання на джерело – https://cutt.ly/teR6aO6.


Наразі інформаційний портал працює в тестовому режимі.