fbpx

Фінансова підтримка у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

Тип допомоги
Бюджетні програми
Термін дії
2019-12-31
Територія програми
Чернігівська обл.
Вид допомоги
Безповоротна фінансова допомога
Заявник
Суб`єкти малого і середнього підприємництва / діючий бізнес
Виконавець
Державна організація “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”
Сфера діяльності
Виробництво, Послуги, Будівництво, Сільське господарство, Транспорт, Інформаційні технології (ІТ)
Фінансова підтримка у формі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами

Підтримка надається на конкурсних засадах в розмірі до 75 % від загальної суми нарахованих відсотків по кредиту після погашення всіх кредитних зобов’язань по конкретному договору.

Вимоги до заявника:

До участі в конкурсі допускаються суб'єкти малого і середнього підприємництва, які:
- розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих, інформаційних та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку відповідних територій;
- залучили кредити у національній валюті, починаючи з 2005 року, за умови, що відсоткова ставка за кредитами з урахуванням комісійних платежів на користь банківської установи не перевищує 22 %;
- проводять господарську діяльність не менше одного року;
- розрахувались по всім платежам за умовами кредитного договору, за яким надається компенсація;
- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також не підпадають під обмеження визначені статтею 13 Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”;
- здійснюють господарську діяльність за пріоритетними видами підприємницької діяльності;
- забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів.

Для повторного отримання компенсації за іншими кредитами суб’єкт підприємницької діяльності має право брати участь у конкурсі лише через 365 днів після попереднього конкурсу.

Детальні умови:

Для участі у конкурсі подаються наступні документи:
– заява установленої форми на участь у конкурсі по частковій компенсації відсоткової ставки за кредитом, залученим суб’єктом підприємництва у банківській установі;
– нотаріально засвічена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб: відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), копії установчого документу та фінансових звітів за останній рік і останній звітний період; для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб-підприємців: копії податкової звітності за останній рік і останній звітний період;
– довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та виплати заробітної плати, про відсутність порушеної справи про банкрутство, а також надається інформація про відсутність фінансування за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних організацій, про кредитну історію підприємства;
– інвестиційний проект (бізнес-план);
– копія кредитного договору, завірена банківською установою, яка видала кредит;
– довідка банківської установи, що видавала кредит, про погашення зобов’язань по кредитному договору суб’єктом підприємницької діяльності;
– довідка банківської установи про цільове використання коштів за кредитним договором;
– звіт про стан впровадження проекту.

Довідки за адресою: Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 12. Тел./факс (0462) 65-15-12, E-mail: fondppcn@ukr.net.

Посилання на джерело – https://cutt.ly/tenKQWO.


Наразі інформаційний портал працює в тестовому режимі.