fbpx

Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємництва у Хмельницькій області на конкурсній основі

Тип допомоги
Бюджетні програми
Термін дії
2020-12-31
Територія програми
Хмельницька обл.
Вид допомоги
Поворотна фінансова допомога (кредитні програми)
Заявник
Суб`єкти малого і середнього підприємництва / діючий бізнес
Виконавець
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області
Сфера діяльності
Виробництво, Послуги, Сільське господарство, Інформаційні технології (ІТ)
Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємництва у Хмельницькій області на конкурсній основі

Фінансово-кредитна підтримка надається суб’єктам підприємництва відповідно до визначених пріоритетних напрямків їх діяльності за пільговими ставками, але не менше 50% облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату прийняття рішення про надання фінансово-кредитної підтримки.
Фінансово-кредитна підтримка надається через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області на умовах:
– конкурсного відбору інвестиційних проектів (бізнес-планів);
– співфінансування інвестиційного проекту (бізнес-плану) за рахунок власних коштів (майнової участі);
– забезпечення фінансових зобов’язань (застави);
– на термін від одного до трьох років.

Вимоги до заявника:

Суб’єкти малого і середнього підприємництва (юридичні та фізичні особи), пріоритетними напрямками діяльності яких є:
- виробництво сільськогосподарської продукції (у тому числі вирощування нових та нетрадиційних для регіону видів продукції, тваринництво, рослинництво, промислове розведення риби, бджільництво тощо);
- переробка сільськогосподарської продукції (виробництво продуктів харчування, еко- та біопродуктів, виробництво з переробки сировини рослинного і тваринного походження);
- машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів;
- упровадження енергозберігаючих технологій та реалізація енергоефективних проектів;
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
- освоєння та розробка високотехнологічних виробів;
- впровадження інновацій, розвиток інформаційних технологій;
- легка промисловість (виготовлення швейних виробів та взуття тощо);
- деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів, виробництво інших виробів з деревини тощо);
- виробництво будівельних матеріалів (будівельні суміші, оздоблювальні матеріали та конструкції, цегла, керамічні та бетонні вироби тощо);
- будівництво та ремонтно-будівельні роботи;
- туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського зеленого туризму, виготовлення сувенірної продукції, відродження народних промислів тощо);
- надання соціально-побутових послуг населенню у сільській місцевості.

Детальні умови:

Пільгове кредитування суб’єктів підприємництва за рахунок обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів (бізнес-планів) у пріоритетних напрямках діяльності, визначених Програмою.
Відсоткова ставка за користування кредитом затверджується Інвестиційною радою Фонду конкретно по кожному проекту за ставкою, що не перевищує рівень 1,5 облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату прийняття рішення про надання фінансово-кредитної допомоги.

Фінансово-кредитна підтримка не надається суб’єктам МСП:
– на покриття збитків від господарської діяльності;
– на формування та збільшення статутного фонду;
– на придбання цінних паперів будь-яких підприємств;
– на виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих СПД в інших фінансово-кредитних установах;
– поданий проект не відповідає пріоритетним напрямам державної та регіональної політики підтримки підприємництва;
– які здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;
– у статутному фонді яких значна (понад 50%) частка іноземного капіталу;
– які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація;
– які знаходяться на стадії ліквідації або припинили свою господарську діяльність;
– які подали необ’єктивну інформацію стосовно проекту або свого фінансово-економічного стану;
– які мають заборгованість із виплати заробітної плати та якщо розмір заробітної плати нижче обласного рівня по галузі;
– які мають заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо), позабюджетних фондів та з орендної плати за земельні та майнові паї (для агроформувань);
– які задекларували збитки за підсумками фінансово-господарської діяльності за звітний період;
– у яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів;
– які отримують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій.

Детальні умови участі у конкурсному відборі та основні засади проведення конкурсу визначено у Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва.

Посилання на джерело – https://cutt.ly/4eR7bk6


Наразі інформаційний портал працює в тестовому режимі.