fbpx

Програма фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва у Херсонській області на 2018 – 2020 роки

Тип допомоги
Бюджетні програми
Термін дії
Безстроково
Територія програми
Херсонська обл.
Вид допомоги
Поворотна фінансова допомога (кредитні програми)
Заявник
Суб`єкти малого і середнього підприємництва / діючий бізнес
Виконавець
Департамент економічного та регіонального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
Сфера діяльності
Виробництво, Будівництво, Сільське господарство, Інформаційні технології (ІТ), Розвиток бізнес-середовища
Програма фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва у Херсонській області на 2018 – 2020 роки

Впровадження механізму полегшення отримання суб’єктами малого та середнього підприємництва кредитних коштів, а саме – компенсації частки відсотків за кредитами на розвиток виробництва продукції з високою часткою доданої вартості та інноваційної складової у пріоритетних галузях області.

Вимоги до заявника:

- зареєстровані як суб’єкти господарювання в Херсонській області та перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у ГУ ДФС у Херсонській області не менше 12 місяців на момент подання заявки на кредитування;
- не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;
- не мають простроченого податкового боргу, боргу зі сплати єдиного соціального внеску;
- не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації, реорганізації;
- уклали кредитний договір з державною банківською установою, з якою обласною державною адміністрацією укладено угоду про співпрацю;
- отримали виручку від реалізації (чистий дохід) за попередній календарний рік не більше 1,5 млрд грн (включно);
- мають позитивне значення власного капіталу згідно з фінансовою звітністю на останню звітну дату (для юридичних осіб);
- надали державній банківській установі бізнес-план реалізації власного проекту в підприємницьких цілях та мають висновок (експертизу) кредитного комітету про обґрунтованість техніко-економічних розрахунків та платоспроможність позичальника;
- відповідають вимогам кредитування згідно з кредитним договором державної банківської установи, підтверджену висновком кредитного комітету банку про доцільність кредитування позичальника, та відповідають критеріям, встановленим Програмою.

Детальні умови:

Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:
– заявку на участь у конкурсному відборі за формою, визначеною у додатку до цього Порядку, у двох примірниках;
– бізнес-план (проект), підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
– завірену суб’єктом малого і середнього підприємництва копію статуту (для юридичних осіб);
– довідку податкового органу щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;
– згоду (копію згоди) на використання органами державної влади наданої Головному управлінню статистики в Херсонській області інформації, що міститься у статистичній та фінансовій звітності;
– довідку про обсяг виручки від реалізації (чистий дохід) за попередній календарний рік, який не перевищує 1,5 млрд грн (включно);
– копію фінансової звітності (форма 1 «Баланс» та форма 2 «Звіт про фінансові результати» на останню звітну дату (для юридичних осіб), що підтверджують наявне позитивне значення власного капіталу);
– виписку з протоколу засідання кредитного комітету банківської установи: про відповідність фінансового стану субєкта господарювання – потенційного позичальника вимогам банку щодо платоспроможності позичальника, про відповідність проекту критеріям, встановленим Програмою та цим Порядком, про рішення кредитного комітету щодо доцільності та можливості надання кредиту.

Бізнес- план з фінансово-економічним обгрунтуванням проекту, повинен містити інформацію про:
– назву, мету, вартість проекту, економічні, соціальні та екологічні результати; строк та етапи реалізації проекту;
– характеристику суб’єкта підприємництва: фінансово-економічні показники діяльності, зокрема, за попередній рік та за останній звітний період; характеристику ринків сировини, ринків збуту; дані щодо чисельності працівників, кількість та структуру робочих місць:
– виробничий план;
– організаційний план;
– маркетинговий план;
– фінансовий план проекту та розрахункові фінансово-економічні показники ефективності проекту у порівнянні з періодом до впровадження проекту: динаміку збільшення обсягів виробництва, обсягів доходів, витрат (у тому числі – заробітної плати, відрахувань до бюджету, амортизаційних відрахувань), рівня рентабельності, рівня доданої вартості за проектом, кількості робочих місць, рівня заробітної плати.

Посилання на джерело – https://cutt.ly/oeTA2nJ, elenafeod_dpecon@ukr.net


Наразі інформаційний портал працює в тестовому режимі.